วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของ Alumni
ที่มีการจัดขึ้นและใช้บริการระบบ CMMU i-Classroom
เริ่มใช้ครั้งแรก เสาร์ที่ 5 ก.ค. 2557