สำหรับบันทึกการประชุม EXCOM เริ่มตั้งแต่ปี 2014/2557