สำหรับบันทึก Faculty meeting, Research Seminar & Faculty workshop
เริ่มตั้งแต่ปี 2014/2557