การตรวจสอบถึงความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะในการทำตลาดสำหรับธุรกิจใหม่ พัฒนาทักษะการตลาดพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการและการเป็นผู้นำในธุรกิจใหม่ในตลาดโลก การวิจัยตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดราคา การวางแผนในการวางตลาดสินค้าหรือบริการสำหรับธุรกิจใหม่